Smiltenes vidusskolā atklāj trīs jaunas pirmsskolas grupu telpas

10.01.2017 / www.smiltene.lv

Pirmdien, 9.janvārī, pēc remontdarbiem tika atklātas trīs jaunas pirmsskolas grupu telpas Smiltenes vidusskolas ēkā Rīgas ielā 16C, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm. Šajā mācību semestrī, līdz ar jauno telpu atklāšanu, pirmsskolas grupiņās papildus uzņemti 44 bērni vecumā no pusotra gada, kā arī darbu uzsāk trīs jaunas pirmsskolas izglītības skolotājas, divas pirmsskolas izglītības skolotāju palīdzes, sporta skolotāja un logopēde. Uz doto brīdi sešās Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupās (“Pūcītes”, “Taurenīši”, “Mārītes”, “Ezīši”, “Zaķēni” un “Lācēni”) mācās 123 audzēkņi, taču jāpiebilst, ka šis skaitlis ir mainīgs un tas var palielināties ar jauno mācību gadu, 1.septembri. 

Atklājot jaunās grupu telpas, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis pauda gandarījumu par to, ka ir izdevies šos darbus paveikt laikā un ir radītas vismaz 60 jaunas vietas mazajiem bērniem, lai uz doto momentu nebūtu bērnu rinda uz bērnudārzu Smiltenes novadā.  “Šim jautājumam ir ķēdes reakcija, jo tas nozīmē, ka māmiņas varēs atgriezties savā darbā, savukārt darba devējiem būs darbinieki, kas strādās, bet novadam mazie ķipari, kas mācīsies mūsu izglītības iestādēs. Tās patiesībā ir tik svarīgas lietas, kas dod būtiskus soļus novada attīstībai.  Mēs visi kopā mērķtiecīgi to esam spējuši realizēt. Paldies būvniekiem par paveikto darbu, jo viss padarīts kvalitatīvi.  Vēlreiz pierādās tas, ka ar tiem darbiem, ko paveikuši  mūsu pašu vietējie uzņēmēji, parasti nekādas dižķibeles negadās.“

Arī Smiltenes vidusskolas direktorei Ilzei Verginai ir liels prieks, ka Jaunā gada ieskaņā Smiltenes vidusskolai ir jaunas, skaistas un kvalitatīvi izremontētas telpas pirmsskolas izglītības nodrošināšanai. “Vislielākais prieks ir par to, ka šī izglītības reforma, kas ir bijusi pietiekami intensīva un mūs pārbaudījusi pagājušajā gadā, šogad ir rezultējusies ar pirmo labi padarīto darbu. Vecāku sapulcēs, redzot priecīgos vecākus, kad viņi varēja būt pārliecināti par to, ka viņu  bērniem būs vieta bērnudārzā un paši varēs droši atgriezties darbā, radās vēl lielāka pārliecība, ka viss tas, kas ir izdarīts ir pareizi.” 

Uzrunātā mamma Inese Veidemane, kura ir atgriezusies darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, un viņas meitiņai bija pirmā diena bērnudārzā, atzinīgi novērtēja pašvaldības darbu, risinot  jaunu grupu veidošanu pirmsskolas vecuma bērniem. Inese stāsta, ka līdz ar atgriešanos darbā, ir sarežģīta situācija ar bērna pieskatīšanu, īpaši tāpēc, ka viena vecāmamma ir strādājoša,  otra dzīvo tālu, arī aukļu atrašanas iespējas kopumā novadā ir diezgan sarežģītas. “Esmu ļoti priecīga, ka ir šāda iespēja, kad pusotrgadīgie bērni var uzsākt dārziņa gaitas,  tas ir ļoti labs pašvaldības risinājums un pretimnākšana strādājošiem vecākiem. Pirmajā dienā ir zināms samulsums, taču pats galvenais ir uzticēties audzinātājām, vecākiem ir jābūt drošības sajūtai, kad ar bērniņu  viss ir kārtībā. Ir laba sajūta!”
 

Jau rakstījām, ka kopš 2016.gada vasaras sākuma Smiltenes novada dome īstenoja pašvaldības projektu “Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2. stāva telpu pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei” (ar 2016.gada 1.augustu Smiltenes vidusskolas ēkas, Rīgas ielā 16C). Decembrī noslēdzās 1.kārtas pārbūves darbi, kuru ietvaros tika veikta pirmā stāva telpu grupas pārbūve ventilācijas iekārtu izvietošanai un ventilācijas sistēmas izbūvei, ēkas otrā stāva pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei, jauna ieejas mezgla izbūve. Savukārt 2.kārtas darbiem ir tehnoloģiskais pārtraukums, darbus plānots pabeigt 2017.gadā. 2.kārtas darbi paredz teritorijas labiekārtojumu - rotaļu un atpūtas zonu, kā arī nojumes izbūve, kas paredzēta sporta un rotaļu inventāra glabāšanai. Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem būvdarbus veic SIA “ASE”. Kopējās pašvaldības izmaksas ir 444 824,16 euro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Pirmsskola ir vieta, kurā bērnam justies kā mājās, īpašam, mīlētam, vienmēr gaidītam un aprūpētam. Lai visiem kopā mums - gan pašvaldībai, gan skolas kolektīvam un vecākiem, izdodas radīt šo vidi bērniem – Smiltenes novada nākotnei.